Big Data Analytics in Business and Economic Research

sUjOGFNA
ZMegMHaA
BoQgeldA
2K8HEeqg
e_mBVyhg
Date
5 December 2019
Co-organizing Universities or Organization
The Institute of Economic and Social Research, Jinan University
Presenters from HKBU
Dr.Ting CHEN

Prof.Yuk Shing CHENG

Prof.Kim Sau CHUNG

Dr.Steffan Han QI

Dr.Hongliang ZHANG

Other Presenters
Mr.Zanhua CAO

Dr.Xuesong LU (Bvdinfo)

Mr.Tang LI (GDUFS)

Prof.Ruixin WANG (HITSZ)

Prof.Shuaizhang FENG (IESR)

Ms.Lirui HE (IESR)

Prof.Cong LIU (IESR)

Prof.Sen MA (IESR)

Prof.Sisi ZHANG (IESR)

Dr.Gang QIU (Patentics)

Mr.Guangyu CAO (PKU)

Prof.Chong LIU (PKU)

Dr.Feng Guo (SUFE)

Dr.Jie MAO (UIBE)
https://cbade.hkbu.edu.hk/wp-content/uploads/2022/02/2020_bus_logo-white-narrow.png
https://cbade.hkbu.edu.hk/wp-content/uploads/2022/02/2020_bus_logo-white-narrow.png

Copyright by Hong Kong Baptist University. All rights reserved.

Privacy Policy